מרום גולי - כלכלן ושמאי מקרקעין​

מרום גולי - שמאי מקרקעין וכלכלן
מרום גולי - שמאי מקרקעין וכלכלן

מרום גולי

שמאי מקרקעין וכלכלן

מומחים בהערכות שווי ושמאות מקרקעין

משרד מרום גולי שמאות מקרקעין הינו משרד בוטיק המתמחה בשירותי ייעוץ, ליווי ושמאות מקרקעין המתאפיין בהכרה טובה וגבוהה של ענף המקרקעין בארץ תוך עיסוק בקשת רחבה ומגוונת של נכסים והתמצאות בסוגיות שמאיות, דרכי פעולה, החלטות, פסיקה וכיו"ב.

למשרד נסיון עשיר של למעלה מחמש עשרה שנה והצלחות בייעוץ וליווי לקוחות בעסקאות מקרקעין של מכירה ורכישה, הליכי השגה בנושאי היטל השבחה, רשות מקרקעי ישראל ומיסוי מקרקעין.

פעילות המשרד מושתתת על עיקרון של יושרה ללא פשרות ונאמנות מוחלטת לאמת המקצוע, בד בבד, עם הענקת יחס אישי לכ"א מלקוחות המשרד.

אנחנו מבינים את הצרכים הספציפיים של הלקוח ומעניקים שירות שמשלב מגוון ועומק של ידע המיוחד למשרדנו. אנחנו ממוקדים ביצירת קשרים ארוכי-טווח עם לקוחותינו, מתוך הבנה שלקוחות מרוצים הם הבסיס העיקרי עליו אנחנו בונים ומרחיבים את פעילותנו. הצלחה של הלקוח היא הצלחה שלנו!

ההצלחות שלנו
שומה מכרעת היטל השבחה במכירת דירה בעיר תל אביב
תכנית תא/מק/4123
רחוב לה גארדיה 47, שכונת יד אליהו, תל אביב
לצפייה במסמך >>
הכרעה בהשגה ראשונה תשלום דמי היתר לרשות מקרקעי ישראל
מגרש בייעוד למגורים בנייה נמוכה
רחוב דוד המלך 60, ראש העין
לצפייה במסמך >>
הפחתת היטל השבחה במסגרת בקשה להיתר בניה
רחוב ההגנה 29, אזור
לצפייה במסמך >>
הפחתת היטל השבחה מבנים לפועלים זרים בנחלה חקלאית
מושב שדי חמד, מועצה אזורית דרום השרון
לצפייה במסמך >>
השגה שניה בפני ועדת השגות
תשלום דמי היוון עבור 32 יחידות דיור
יישוב צופים
לצפייה במסמך >>
הכרעה בהשגה ראשונה תשלום דמי היוון לרשות מקרקעי ישראל
קרקע בייעוד למגורים
רחוב בן גוריון 71, אזור
לצפייה במסמך >>
הכרעה בהשגה ראשונה תשלום דמי היוון לרשות מקרקעי ישראל במושב אלישמע
מגרש בייעוד למגורים
שכונת הרחבה, מושב אלישמע, דרום השרון
לצפייה במסמך >>
הכרעה בהשגה ראשונה הקניית בעלות מרשות מקרקעי ישראל
מגרש בייעוד למגורים
רחוב בן גוריון 95, אזור
לצפייה במסמך >>
הכרעה בהשגה ראשונה תשלום דמי היתר לרשות מקרקעי ישראל
בנייה רוויה – 48 יחידות דיור
פרויקט מגורים, רחוב הבנים 19, אור יהודה
לצפייה במסמך >>
הכרעה בהשגה ראשונה תשלום דמי היוון לרשות מקרקעי ישראל
הקצאת 4 מגרשי הרחבה בשטח 500 מ"ר כ"א
שכונת הרחבה, מושב ירחיב, דרום השרון
לצפייה במסמך >>
שומה מכרעת היטל השבחה בנחלה בודדה בגדרה
רחוב הרצל 25, גדרה
לצפייה במסמך >>
הכרעה בהשגה ראשונה דמי היוון לרשות מקרקעי ישראל
מגרש בייעוד למגורים
כפר ברא
לצפייה במסמך >>
הכרעה בהשגה ראשונה פיצול מגרש ותשלום דמי היוון לרמ"י
מגרש בייעוד למגורים
רחוב בן גוריון 79, אזור
לצפייה במסמך >>
הכרעה בהשגה ראשונה תשלום דמי שימוש לרשות מקרקעי ישראל
שימושים חורגים במגרש מגורים
רחוב בן גוריון 68, אזור
לצפייה במסמך >>
שומת השבחה תוספת בנייה למגורים בנחלה חקלאית
מושב אלישמע, מועצה אזורית דרום השרון
לצפייה במסמך >>
שומה מייעצת להיטל השבחה במכירת נחלה (מימוש במכר)
מושב שדי חמד, מ.א. דרום השרון
לצפייה במסמך >>
הגשת שומת השגה כנגד שומת רמ"י
ייצוג בעל נחלה חקלאית במושב בדרום השרון בפיצול מגרש מנחלה.
לצפייה במסמך >>
ייצוג חברה יזמית בפרויקט מחיר למשתכן בהגשת שומת השבחה נגדית בהליך בפני שמאי מכריע
קביעת השבחה על ידי הועדה בסכום של 1,939,740 ש"ח הופחתה על ידי השמאי המכריע לסכום של 222,800 ש"ח.
לצפייה במסמך >>
החלטת שמאי מכריע היטל השבחה – רובע 3 תל אביב
בהכרעה נקבע כי היטל השבחה אפס במקום 236,141 ש"ח שדרשה הוועדה. תת חלקה 3 בגוש 7078 חלקה 43, רחוב ביירון 10 ,תל אביב- יפו
לצפייה במסמך >>
החלטת שמאי מכריע היטל השבחה – ישוב אזור
חלקה 90 גוש 6003 רח' ויצמן 21 ,אזור. בתאריך - יוני 2022.
לצפייה במסמך >>
שקופית קודמת
שקופית הבאה

שמאי מקרקעין תפקידו להעריך את שווי הנכס באמצעות הכנת שומת מקרקעין. שמאי המקרקעין מבצע את הערכת השווי בהתאם למאפייני הנכס הנישום (כמו: ייעוד, מיקום, גודל וכד') ובהתאם לגישות השומת המקובלות להערכות שווי נכסים והתקינה השמאית.

שומת מקרקעין או חוות דעת שמאית היא מסמך שהוכן על ידי שמאי מקרקעין, לרוב לצורך קביעת השווי הכספי של נכס נדל"ן כמו קרקעות, בתים, דירות, שטחים מסחריים וכדומה. שומת מקרקעין יכולה גם להיות מסמך ללא ערך כספי הכוללת בדיקה של היבטים תכנוניים, פיזיים וקניינים של הנכס.

שכר טרחה עבור חוות דעת שמאית יכול לנוע בין אלפי שקלים בודדים ועד לעשרות אלפי שקלים ויותר מכך, כל זאת תלוי במורכבות העבודה, מטרת ההערכה ובמומחיות הדרושה לכתיבת חוות הדעת.

כן. שמאי מקרקעין מוסמך מחויב להחזיק ברישיון מקצועי תקף, המתחדש מידי שנה, ושניתן על מועצת שמאי המקרקעין, במשרד המשפטים.

לא חובה להזמין, אך בהחלט מומלץ כאשר עומדים לבצע עסקה במקרקעין לבצע חוות דעת שמאית וזאת על מנת לבחון את כלל מאפייני הנכס החל מסקירת הסביבה ומיקומו של הנכס, בדיקת תכניות בנין בתוקף וייעוד הנכס, סקירת היתרי בנייה, חריגות בנייה, טופס 4 ותעודת גמר, בחינת הזכויות הקנייניות בנכס וכן קביעת שוויו של הנכס.

מומלץ להשתמש בשירותיו של שמאי מקרקעין בעת רכישה ו/או מכירה של נכס, חלוקת ירושה, סכסוכים קניינים, חוות דעת מומחה לבתי משפט וכן השגות שמאיות לצרכי היטל השבחה ושומות השגה לרשות מקרקעי ישראל.

קיימות שלוש גישות להערכת שווי נכסים בשמאות מקרקעין:

גישת השוואה: הגישה מבוססת על אומדן שווי השוק של הנכס בהתבסס על נתוני שוק ועסקאות בנכסים הדומים במיקומם, אופיים, רמת הסיכון בהם, מידת סחירותם וכיו"ב. ההערכה מבוצעת ע"י התאמת מכלול הגורמים בין נכסי השוואה לנכס הנישום.

גישת העלויות: בגישת זו הנכס מוערך על בסיס העלות הצפויה בבניית נכס אחר הדומה לנכס הנישום. השווי הינו סיכום של ערך הקרקע, בתוספת עלות ההקמה והיזום של מבנה חדש ובניכוי מרכיבי הפחת החל בנכס, ככל שקיים.

גישת היוון הכנסות: בגישת זו אומדים את שווי הנכס על ידי היוון זרם הכנסות אשר צפויות להתקבל לאורך יתרת החיים הכלכליים של הנכס. בגישה זו מגולמים גם מרכיבי סיכון לזרם ההכנסות וההוצאות. גישה זו מתאימה בעיקר לנכסים מניבים ו/או בעלי פוטנציאל הנבה.

שווי הנכס יכול להיערך בגישת שומה אחת מתוך השלושה, או על ידי שילוב של גישות השומה תוך מתן משקל לכל אחת מגישות השומה בקביעת השווי הסופי.

רגע לפני שאתם הולכים
המומחים שלנו כאן כדי לעזור לכם! השאירו פרטים ונחזור אליכם לייעוץ ללא עלות >>
לשאלות בווצאפ