מה ניתן לבנות בחלקת המגורים בנחלה ללא תשלום לרמ"י – החלטה 1561

תקציר

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1561 (לשעבר 1252) קובעת הוראות בניה למגורים בנחלות במושבים.

ראשית, רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תתיר בנייה למגורים אך ורק בשטח הצהוב כפי שנקבע בתכנית בנין עיר תקפה החלה על הנחלה.

רמ"י לא תאשר בניה למגורים בחלקות ב' של הנחלה, גם אם קיימת תכנית בנין עיר החלה על חלקה ב' ומאפשרת בנייה בה.

בעל הנחלה רשאי להקים שלוש יחידות דיור, כדלקמן:

יחידה 1:   בית ראשי לבעל הנחלה בשטח 160 מ"ר.

יחידה 2:   בית לדור המשך/בן ממשיך בשטח של עד 160 מ"ר.

יחידה 3:   מקום שהוכח להנחת דעתה של הרשות, כי בנחלה מתגוררים בפועל שלושה דורות של משפחת בעל הזכויות בנחלה, לרבות בעל הזכויות ודור המשך, ובתנאי שהדור המבוגר היה בעל זכויות בנחלה, או עודנו בעל הזכויות המקורי בנחלה והדור הצעיר מהווה משפחה. שטח היחידה 55 מ"ר .

סה"כ:   375 מ"ר (160 + 160 + 55)  ללא תשלום לרמ"י.

כאשר קיימת תכנית בנין עיר המאפשרת לבנות שטח שמעל 160 מ"ר ליח"ד לבעל הנחלה ולבן ממשיך או מעל 55 מ"ר ליח"ד שלישית, נדרש בעל הנחלה לשלם דמי היוון לרמ"י.

הגדלת היקף הבנייה למגורים מעל 375 מ"ר:

עבור בנייה שמעל 160 מ"ר ביחידה הראשונה והשניה, ומעל 55 מ"ר ביחידה השלישית – תגבה הרשות דמי היוון של 91% מערך הקרקע.

בעל נחלה אשר חויב בתשלום היטל השבחה על ידי הוועדה המקומית עבור הזכויות, יהיה זכאי להחזר דמי היתר בגובה היטל ההשבחה ששולם על ידו, ובלבד ששיעור דמי ההיתר ששולמו בעד הזכויות הנוספות לא יפחת מ- 46%.

לסיכום:

החלטה 1561 קובעת מהם התנאים וזכויות הבנייה למגורים בנחלה לפיהם לא נדרש בעל הנחלה לשלם דמי היוון עבור מימוש הזכויות. רמ"י מאפשרת זכויות בהיקף של 375 מ"ר סה"כ אם כי בעל הנחלה חייב לעמוד בתנאים, בין היתר, הוכחה של 3 דורות בנחלה.

בעל נחלה שאינו עומד בתנאי החלטה 1561 וברצף בין דורי של בעל נחלה, דור המשך ונכד נשוי – יכול להצטרף להחלטה מס' 1591 ולשלם דמי רכישה בשיעור של 3.75% משווי חלקת המגורים, ובכך תבוטל הדרישה לרצף בין דורי ומימוש היקף בנייה של 375 מ"ר יכול להיעשות במספר יחידות דיור ובגודל כפי שנחוץ לבעל הנחלה ובכפוף לתכנית בנין עיר תקפה.

שתפו את המאמר
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
מאמרים אחרונים
רגע לפני שאתם הולכים
המומחים שלנו כאן כדי לעזור לכם! השאירו פרטים ונחזור אליכם לייעוץ ללא עלות >>
לשאלות בווצאפ