שמאי מקרקעין במושבים

תקציר

מחפשים שמאי מקרקעין במושבים?

משרד מרום גולי שמאות מקרקעין הינו משרד בוטיק המתמחה בשירותי ייעוץ, ליווי ושמאות מקרקעין במושבים המתאפיין בהכרה טובה וגבוהה של המגזר החקלאי, מושבים וקיבוצים תוך עיסוק בקשת רחבה ומגוונת של נכסים והתמצאות בסוגיות שמאיות, דרכי פעולה, החלטות, פסיקה וכיו"ב.

משרדנו מתמחה בהערכות שווי לכל סוגי הנכסים לרבות: נחלות חקלאיות / משקים חקלאים, משק עזר, בית מקצועי, פיצול מגרש מנחלה, פעילות לא חקלאית בנחלה (פל"ח), מבנים חקלאיים בנחלה, מגרשי הרחבה, בתי מגורים בשכונת ההרחבה במושבים ועוד.

מושבים, קיבוצים, אגודות חקלאיות, בעלי נחלות חקלאיות, בעלי משקי עזר וחקלאים המחזיקים בשטחים של רשות מקרקעי ישראל – נדרשים לשלם לרשות מקרקעי ישראל תשלומים בעת ביצוע פעולות בנכסיהם, כגון: תוספות בניה, פיצול מגרש, שינוי ייעוד, העברת זכויות וכיו"ב.

מגוון החלטות המועצה ונהלי העבודה ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) במגזר החקלאי מחייבים הכרה מעמיקה בתחום.

למשרדנו ניסיון עשיר בנוסף בהגשת שומות לצורך הפחתות תשלומים שונים לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י), לרבות: דמי רכישה בנחלה, דמי הסכמה בנחלה עבור השטחים החקלאיים, דמי שימוש עבור שימושים חורגים, דמי היוון עבור פיצול מגרש מנחלה, דמי היתר עבור תוספת בנייה ועוד.

דוגמא מתוך עבודת שמאי מקרקעין במושבים | תרשים מושב בית יצחק – מועצה אזורית עמק חפר:

מהן זכויות הבניה בנחלה?

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1561 קובעת הוראות בניה למגורים בנחלות במושבים.

ראשית, רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תתיר בנייה למגורים אך ורק בשטח הצהוב כפי שנקבע בתוכנית בנין עיר תקפה החלה על הנחלה.

רמ"י לא תאשר בניה למגורים בחלקות ב' של הנחלה, גם אם קיימת תכנית בנין עיר החלה על חלקה ב' ומאפשרת בנייה בה.

בעל הנחלה רשאי להקים שלוש יחידות דיור, כדלקמן:

יחידה 1

בית ראשי לבעל הנחלה בשטח 160 מ"ר.

יחידה 2

בית לדור המשך/בן ממשיך בשטח של עד 160 מ"ר.

יחידה 3

מקום שהוכח להנחת דעתה של הרשות, כי בנחלה מתגוררים בפועל שלושה דורות של משפחה בעל הזכויות בנחלה, לרבות בעל הזכויות ודור המשך, ובתנאי שהדור המבוגר יהיה בעל זכויות בנחלה, או עודנו בעל הזכויות המקורי בנחלה והדור הצעיר מהווה משפחה. שטח היחידה 55 מ"ר .

סה"כ: 375 מ"ר (55+160+160) ללא תשלום לרמ"י.

בית בנחלה במושב:

כאשר קיימת תכנית בנין עיר המאפשרת לבנות שטח שמעל 160 מ"ר ליח"ד לבעל הנחלה ולבן ממשיך או מעל 55 מ"ר ליח"ד שלישית, נדרש בעל הנחלה לשלם דמי היוון לרמ"י.

הגדלת היקף הבנייה למגורים מעל 375 מ"ר:

עבור בנייה שמעל 160 מ"ר ביחידה הראשונה והשניה, ומעל 55 מ"ר ביחידה השלישית תגבה הרשות דמי היוון של 91% מערך הקרקע.

בעל נחלה אשר חויב בתשלום היטל השבחה על ידי הוועדה המקומית עבור הזכויות, יהיה זכאי להחזר דמי היתר בגובה היטל ההשבחה ששולם על ידו, ובלבד ששיעור דמי ההיתר ששולמו בעד הזכויות הנוספות לא יפחת מ- 46%.

משרדנו המתמחה בטיפול שמאי מקרקעין במושבים נחשף למקרים רבים בהם בעל הזכויות בנחלה משלם גם 91% לרשות מקרקעי ישראל וגם היטל השבחה בשיעור של 50% לוועדה המקומית, וללא כל ידיעה כי הינו זכאי לקבל החזר של דמי היוון רמ"י מאחר ושולם היטל השבחה. במקרים אלו בדיוק תפקידו של השמאי לבחון את התשלומים ששולמו ולדרוש את ההחזר הכספי עבור בעל הנחלה.

תרשים נחלות חקלאיות במושב חגור – מועצה אזורית דרום השרון

לסיכום:

החלטה 1561 קובעת מהם התנאים וזכויות הבנייה למגורים בנחלה לפיהם לא נדרש בעל הנחלה לשלם דמי היוון עבור מימוש הזכויות.

רמ"י מאפשרת זכויות בהיקף של 375 מ"ר סה"כ אם כי בעל הנחלה חייב לעמוד בתנאים, בין היתר, הוכחה של 3 דורות בנחלה.

בעל נחלה שאינו עומד בתנאי החלטה 1561 וברצף בין דורי של בעל נחלה, דור המשך ונכד נשוי – יכול להצטרף להחלטה מס' 1591 ולשלם דמי רכישה בשיעור של 3.75% משווי חלקת המגורים, ובכך תבוטל הדרישה לרצף בין דורי ומימוש היקף בנייה של 375 מ"ר יכול להיעשות במספר יחידות דיור ובגודל כפי שנחוץ לבעל הנחלה ובכפוף לתוכנית בנין עיר תקפה.

 

מדוע כדאי להתייעץ מול שמאי מקרקעין במושבים

משרדנו מתמחה בהערכת שווי של נחלות ומשקים במושבים ובהענקת הייעוץ השמאי הנכון שחוסך כסף וזמן רב לבעל הנחלה.

אנחנו מבינים את הצרכים הספציפיים של הלקוח ומעניקים שירות שמשלב מגוון ועומק של ידע המיוחד למשרדנו.

הצלחה של הלקוח היא הצלחה שלנו!

שתפו את המאמר
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
מאמרים אחרונים
רגע לפני שאתם הולכים
המומחים שלנו כאן כדי לעזור לכם! השאירו פרטים ונחזור אליכם לייעוץ ללא עלות >>
לשאלות בווצאפ