פעילות לא חקלאית (פל"ח) בנחלה – החלטה 1581

תקציר

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1581 (שלעבר 1458) קובעת את התנאים לאישור פעילות חקלאית בנחלה על ידי רשות מקרקעי ישראל.

הגדרה לשימוש פל"ח:

שימוש בקרקע בתחום חלקת המגורים למטרות לא חקלאיות, לרבות מבני קיט כפרי, על פי תכנית תקפה בהתאם לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965, או על פי היתר תקף לשימוש חורג שניתן כדין.

דוגמאות לשימושי פל"ח:

שימושי הפל"ח יקבעו בהתאם לתכנית בנין עיר תקפה, כך לדוגמא, במרחב תכנון "דרום השרון" קיימת תכנית פל"ח מס' שד/1000//א/1 המאפשרת בנחלות חקלאיות שימושי פל"ח ל- אחסנה, מלאכה ותעשיה זעירה, שירותי משרד, גני ילדים, מעונות יום ומבני מגורים לפועלים זמניים בחקלאות.

את המידע בדבר השימושים האפשריים לאישור פעילות החלקיות יש לקבל בועדה המקומית לתכנון ובנייה בתחומה מצויה הנחלה בה מבוקש שימוש הפל"ח.

השכרת מבנה הפל"ח:

החלטה מס' 1581 קובעת כי ניתן להשכיר את מבנה הפל"ח לשימושים בעלי זיקה למשק החקלאי ולמרקם הכפרי בהתאם לרשימת שימושים שתקבע ע"י הרשות.

בהתאם להחלטת הנהלה מס' 3937 אושרו להשכרה, בין היתר, השימושים הבאים:

אחסנה ומכירה של תוצרת חקלאית ומיכון חקלאי.

משתלה.

חוות תבלינים.

חנות ממכר לתוצרת חקלאית.

יקב.

לימוד רכיבה על סוסים.

מסגריה/מוסך לכלים חקלאיים.

דמי חכירה:

בעת אישור בקשה לשימוש פל"ח בנחלה, ישולמו דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% משווי הקרקע המיועדת לתעסוקה לא חקלאית. אם חלה חבות בהיטל השבחה, דמי חכירה בשיעור של 46%.

דוגמא לתשלום דמי חכירה לרשות:

בנחלה חקלאית מבוקש הקמת מבנה אחסנה בשטח 500 מ"ר.

סה"כ שטח מבונה מבוקש                     500  מ"ר.

שווי מ"ר קרקע מבונה בייעוד אחסנה   1500   ₪.

סה"כ שווי מרכיב הקרקע                    750,000 ₪.

שווי 91% בתוספת מע"מ 17%           798,525 ₪.

הערות:

–   שווי מ"ר מבונה נקבע בהתאם לייעוד המבוקש.

–   אם חובת תשלום היטל השבחה חלה על בעל הזכויות בנחלה, דמי החכירה יהיו בשיעור של 46%.

שווי מרכיב הקרקע בייעוד לפל"ח יקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם רמ"י. בעת קבלת שומת רמ"י בעל הנחלה רשאי להגיש השגה על שומת רמ"י באמצעות שמאי מקרקעין מטעמו. הליך השגה על שומת רמ"י מתנהל בפני אגף שומת מקרקעין במשרד המשפטים (הליך זה ידוע בשם "הכרעה בהשגה ראשונה"). על קביעת השמאי המכריע בהשגה ראשונה רשאי בעל הנחלה להגיש השגה שניה שתדון בפני ועדת השגות.

שתפו את המאמר
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
מאמרים אחרונים
תקציר
מרום גולי
מרום גולי

מרום גולי כלכלן (.B.A) ושמאי מקרקעין,
מוסמך במנהל עסקים (.M.B.A).

לייעוץ ללא עלות >>
רגע לפני שאתם הולכים
המומחים שלנו כאן כדי לעזור לכם! השאירו פרטים ונחזור אליכם לייעוץ ללא עלות >>
Open chat
לשאלות בווצאפ